Телефони за връзка :
  • Склад строителни материали - тел. 0885 / 01 30 74
    0885 / 63 52 02
  • Склад дървен материал - 0886 / 61 48 49
  • Магазин бои и мазилки - 0885 / 01 30 69
  • Склад за дървен материал, гипскартон и профили, естествен градешки и ивайловградски камък