Телефони за връзка :
  • Склад строителни материали - тел. 056 / 81 09 65
    тел./факс 056 / 81 14 69
  • Склад дървен материал - 056 / 81 14 70
  • Магазин бои и мазилки - 056 / 81 90 61
  • Склад за дървен материал, гипскартон и профили, естествен градешки и ивайловградски камък