Вижте продукти от другите ни партньори
ЦИМЕНТ ДЕВНЯ - СИВ

Сив портланд цимент който съдържа над 80% клинкер и е с висока ранна якост.
Получен чрез смилане на клинкер за механична якост, добавка на варовик за подобряване на качествата му при използване, калциев сулфат / гипс или анхидрид/ за регулиране времето на свързване

Опаковки : 25 и 50 кг.